Ann-Mari Isaksen

Født på Gallokka i Lakselv, har jobbet som lærer i flere år og er i dag pensjonist. Ann-Mari ble frikjøpt fra sin lærerstilling for å skrive en grammatikkbok for kvenske elever fra 5. til 7. klasse.