Marie Konstanse Skogstad

Marie Konstanse Skogstad kommer fra Kvalvik i Lyngen, men bor i Tromsø. Hun er utdannet lærer og har jobbet både i grunnskolen og med spesialundervisning.