Personvernerklæring for ruijaforlag.no

Denne personvernerklæringen gjelder innsamling og bruk av personopplysninger i forbindelse med kjøp og andre henvendelser på Ruija forlags nettsider. Her finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hva de brukes til og hvilke rettigheter du har.

Behandling av personopplysninger

Vi samler inn og behandler informasjonen du oppgir i forbindelse med kjøp eller andre henvendelser.

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon og ikke-personlig identifiserbar informasjon. Vi behandler ikke sensitive personopplysninger om deg i våre systemer.

Følgende personopplysninger samles inn og behandles om deg som kunde:

Vi kontakter deg via epost eller vanlig post for avklaring rundt kjøpet eller henvendelsen. All behandling av dine personopplysninger skjer manuelt.

Våre nettsider benytter ikke cookies.

Formål

Personopplysningene som oppgis brukes til å gjennomføre kjøp av Ruija forlags utgitte titler, eventuelt til svar på henvendelser.

Vi benytter dem ikke til å sende ut annen informasjon.

Mottakere

Det er kun Ruija forlag som mottar personopplysningene. De gis ikke videre til tredjepart, med mindre det er nødvendig for å sende bestillingen (som Posten/Bring).

Varighet

Personopplysningene beholdes til kjøpet er gjennomført, det vil si at kunden har mottatt bestillingen og Ruija forlag har mottatt betaling og angrerettsperioden har utløpt.

Dine rettigheter

Du kan når som helst be om innsyn, retting, sletting, begrensning, protestering mot behandlingen, dataportabilitet, tilbaketrekking av samtykke, samt klaging til Datatilsynet.