Andreas Vik Haugen

Andreas Vik Haugen (f. 1994) er universitetslektor i norsk ved Universitetet i Sørøst-Norge, der han jobber med språkopplæring av utenlandske studenter. Han har en master i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i norsk og norskdidaktikk. Han tok initiativ til nyutgivelsen av Alf Martin Jægers “Odd Lyng”, og gjennomførte en modernisering av språket i romanen. Foto: Universitetet i Sørøst-Norge.